...

Soner Göksay 2012

Sanatçılar,sanat yapmayanlara göre farklıdırlar.Bahaneleri vardır ve bu bahaneleri yaşamlarını idame etmek adına üretirler.Resim yapanlar,güncel olan ile ilgilenmezler.Resim sanatçıları için üretim yapacakları yüzey son derece basit,küçük ve atık olabilir.İnsana ait izlerin değeri ile ilgilenmeyi tercih ederken izledikleri süreç oldukça yorucudur.Eser ve sanatçı ilişkisindeki  paylaşım bir savaş içerir. Malzeme ve suretin ilişkisinde yaşanan sürecin belirleyici tarafı sanatçının ruhudur.Bu süreçte yaşanan çetrefilli sıkıntı ya da zafer sanatının koşulsuz ödülüdür.