Resim sanatının ve sanat yapma eyleminin ardındaki “hayatla başedebilme” olgusu sanatçının öncelikli ivmesini oluşturur.

Eğlencelik düzeyde resim yapma eylemi analitik bir zekanın öngördüğü çözümlerle sanatı kavramaya çalışır.Oysa Sanat,özünde tam bir karmaşa barındırır ve çözümü olmayan,çözüme giden sürecin eylemidir.Bu nedenle salt akılcı yaklaşımla resmi anlamaya çalışmak oldukça risklidir,ne var ki genel geçer yaklaşımlar ve günümüz insan profili böyle bir eğilime sahiptir.

Sanatçı eğitmenlerin(az sayıda ;Türkiye koşullarında yalnızca eserlerinin satışıyla yaşayamayan sanatçılardır.)çok sık karşılaştığı, kursiyerin “resimyapma reçetesi” isteme eğiliminin altında bu gerçek yatar.

Sanat eseri; Sanatçının yaşamından,korkularından,hesaplaşmalarından beslenir ve sanatçının kişiselleştirdiği özgün teknik ve plastik disiplini elden bırakmadan, bunların harmanıyla oluşur.Yani sınırsız bir içsellik,(içgüdü/öğrenilmiş oanların alışkanlıkları/estetik yüceltme vd.)bilinçli bir örgünün kontrolüne verilir.İşte zorluk da tam burada başlar…     (sürecek)

Soner Göksay

Soner Göksay