Mahir Güven, 1958’de İstanbul’da, bir bakteriyolog veterinerin oğlu olarak dünyaya geldi. Ortaokuldayken Hikmet Onat’ın öğrencisi oldu. 1976-1981 yılları arasında İDGSA’da, Neşet Günal Atölyesi’nde öğrenim gördü. Yağlıboya tablolarında ekseriyetle insanın sorunları, çelişkileri ve bedeni arkasındaki hikâyeleri anlatan Güven, ressamlığının yanı sıra, Türkiye’ye pek çok resim tutkunu ve genç sanatçı yetiştirmiş, 27 senelik bir eğitmen.