repin

repin

Resim Sanatında KORKU-YORUM “2″

Ölümün kabullenilmesi ve bununla başedebilmek insan için çok kolay değildir.Ölümün gerçekliği ile yüzleşen insanın onunla başedebilmek için seçtiği yollar,yine Doğum travması bastırma analizinde ele alınmış ve çok önemli tesbitlerde bulunulmuştur(Otto Rank,Doğum Travması,Metis Yayınları).Bununla beraber genel olarak incelendiğinde insanın yaşamı kalıcı kılmak uğruna yanıp tutuştuğu gözlenebilir.Kopyalama işleminin çıkış noktası da,bu istekten kaynaklanan,uçucu olanı elde tutma çabasıyla ilgilidir.Fotografın bulunmasıyla beraber,insanın ilk çabaları da aynı kaynaktan hareketle “portre fotografları”nda zamanı durdurmak isteği olarak göze çarpar.

Bu saptamaların bir uzantısı olarak,bir natürmort resminin yapılışındaki saklı ivme de yine konuyu /o anki gerçeği kalıcı kılma isteğinde gizlidir.İmge ve gerçeklik ilişkisi sanatsal eylemin çıkış kaynağıdır,ama doğrudan ama dolaylı,şifreli ya da soyut,insanların anlattıkları denetimli tüm çalışmaları ölüm korkusundan bağımsız değildir.Sanatla iyi gelenin(Sanat terapisi/art therapy) çıkış noktasını bu ilişkinin doğası oluşturur.Baskılanan travmaların yorumlanması,şifrelerin çözümü için kafadakilerin kağıda aktarılmasında farklı yöntemler kullanılabilir,terapide destek olan bu üretme biçimi bazen sadece kum torbasına yumruk atmak olabilirken,bazen aynada kendisiyle hesaplaşan insanın keşifleri sürecine girer.Problem yaşayan insanın(hasta-danışan) problemini paylaşma isteği herzaman belirgin olmayabilir.Bunu sadece kendisi ile paylaşabilen insan için resim,bu süreçte samimidir.Çünkü paylaşım hem kendince bireysel,hem de karşısındakinin(paylaşan) çabasına güvenebileceği süreci yoklamak için idealdir.Terapiyi yapan aceleci davranırsa,iş duvara çarpar,soran bir yaklaşım genelde sonuç almaz-bunun yerine dinleyen,merakını dolaylı gösteren bir kimlik daha uygundur.Aceleci  ve doğrudan yaklaşım,içinde, acı,utanç,suçluluk  gibi bir dizi duyguyu birlikte taşıyan korku’nun deşifresini imkansız hale getirir.

Sanatçıların bahaneleri vardır; profesyonel sanatçının sanatsal terapi sürecinde okunması bu yüzden sorunludur.Sanatçılar korkularıyla eğlenerek,onları bize yönlendirerek kendilerini bir terapi sürecine sokarlar.Ve sanatçıların kıskanılacak lüksü,ölüm gerçeğine inatla onu yücelterek(estetik),onunla oynamalarıdır. (SÜRECEK)

                                                                                                                KALFA 2010