Orhan Alptürk

Orhan Alptürk

Fotoğraf olgusu kendini her ne kadar ‘gerçeklik yanılsaması‘ üzerine temellendirse de, eninde sonunda her türü bir kod ve görsel dil sistemidir…
Dolayısı ile her zaman dillendirdiğim gibi tarihsel, toplumsal ve ideolojik bir kültürel edimdir…

….

Bütün her zaman için parçaların toplamından fazla bir şey olsa da bazen küçücük bir ayrıntı bizi ele geçiverir…Ve onun ışığında bütünden de bir türlü kopamayız…aynen yaşamın kendisinde olduğu gibi…

….

Her fotoğrafın üretim tüketim sürecinde: ne, neden ve nasıl sorularının yanıtlarını verebilmek, en temel sorunumuzdur.
Bu soruların birini bile yanıtsız bıraktığınızda bilinki fotoğraf ile olan ilişkiniz bir oyalanmadan başka bir şey değildir…

Orhan Alptürk