Özdemir Altan

Özdemir Altan

Özdemir Altan

1931 yılında doğdu. İstanbul’da yaşıyor. 1956 yılında iDGSA Resim Bö­lümü Zeki Faik İzer atölyesini bitirdi. 1963-1965 Paris Bienalleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal etkinliklere katıldı, çok sayıda kişisel sergiler açtı. Yazar ve konferansçı olarak yaygın bir isim yaptı. Mo­dern, avangard düşünce ve Pop art ve özellikle postmodern’i Türkiye’de ilk geliştiren kişi oldu.

Türkiye’de ilk Küratörlük eylemi olan Avni Lifij sergisi (1968) bu anlamda ilk girişimdir.

Sanatçı kendine özgü kurgu dünyasıyla Çağdaş Türk resminin gelişimine katkıda bulunarak yazgısına yön veren ve bugünün Türk resminde kendi kuşağı ve ken­dinden sonraki sanatçıların tamamına yakınını etkileyen tek sanatçı olduğu gö­rülmektedir. Bu konuda kendisi “sanatçı referans verir, etki kaçınılmazdır; yöntem değil, sonuç önemlidir.” demektedir.

Altan doğa vergisi yeteneği ile her yapıtında yeniden yaratan tükenmez enerjisi ile dinamik ve doğurgan bir kişiliktir.

Yaptığı eserlerde değişik doku, strüktür eleman, malzeme, sanat görüşü, ışık vb. aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan sanat anlayışını be­nimsiyor Özdemir Altan. Böylece 1988’den bu yana gitgide netleşen bir düşün­ce ile sanatsal espasın birbirinden farklı kavram, köken, yapı ve mantıkların bir­leşmesiyle oluştuğunu uç noktada kanıtlamak amacıyla rastlantısal buluşma yöntemini geliştirdi.

Uzunca bir süredir, irdelediği ve derslerinde temel öğreti maddesi olarak ele al­dığı espas’ın önce bütün sanat tarihi boyunca kullanılış biçimine açıklık getirip “sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların birleşmesiyle oluşur” şeklinde bir sonuca vararak, bunu 1970′ de doçentlik deneme dersinde Resim Sanatında Mekan başlıklı ve bir manifesto niteliğindeki konferansında ilk olarak akademisyenler önünde ileri sürdü.

Bunu izleyen zamanlarda Altan bu sav üzerine uluslararası nitelikte bir sanat ge­liştirdi. Burada farklı kişilerin yaptıklarını rastlantısal biçimde birleştirerek ve so­nunda kent haritasının ilçe veya mahallelerini farklı kişilere uygulatarak bu tek­nik, üslup, malzeme bakımından birbirine tamamen yabancılarla sanat tarihin­de ilk kez radikal bir espas yorumuyla şaşırtıcı bir bütünlük geliştirdi. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde ders vermektedir.

…….

Neo Elementarism

Bunlar; Berlin, Ankara, İstanbul, Rönesans İtalyası dır…. Fonu boyuyorum, ilçe veya mahalleri kontrplaktan kesip hiç seçim yapmadan amatör, profesyonel, çocuklara dağıtıyorum… Sonra onları yerlerine çakıyorum ve hiç dokunmuyorum….