Jenny Mc Cracken / "Mavi Meleğim"

Jenny Mc Cracken / “Mavi Meleğim”

Üç Boyutlu Tebeşir Sanatı olarak anılan çalışmalar; perspektif ölçüm teknikleri ile genellikle yere çizilen ve uygun açı ile bakıldığında derinlik elde edilecek şekilde biçimi bozularak resmedilen içeriklerden oluşur. Özellikle Avrupa ve Amerika’da popüler olan sokak sanatı uygulamaları arasındadır.

Çaiışmaların teknik başarısı formüle edilmiş olduğundan,yapılan festival ve yarışmalarda projenin büyüklüğü,işçilik ve yaratıcılık ön planda değerlendirilmektedir.

Gözün farklı açılarda nasıl yanıldığını, ya da algısının nasıl değiştiğini basit bir örnekle görmek isterseniz;  burada

Bir Çalıştay videosu; burada

Meraklısına bir de site 🙂 http://www.moillusions.com