Evet, yanılsamanın yarattığı ‘gönderme’  nesne’nin inkar edilemez varlığına yöneliktir. Ama, dillendirilen olgu veya olay tamamiyle  tarihsel, toplumsal ve ideolojik öznenin, varlık üzerine yönelik görsel kod ve dil aracılığıyla oluşturduğu bir varoluş halinin öznel yorumudur.

Orhan Alptürk

Orhan Alptürk