Kafamdahergünbirkilosekizyüzelligramlıkdüşlerçıplakellerimsoğukçelikkorkularbasılmışşarjörlereumutlaruyutulmuş

birtaburundizlerinde

Bir günlük ömürlerinin üzerine basmayın kelebeklerin…

kalfa 86

EDUARD ZENTSIK

EDUARD ZENTSIK