Jillian Clark

Jillian Clark

Güncel bir kavram “contemporary” art. Çağdaş olan ile eş anlamlı da kullanılmasına rağmen, genellikle tüketim toplumunun, kapitalist simgelerle zenginleştirmeye çalıştığı bir yardım çığlığının, yetenek sahibi sanatçılar tarafından yapılan şık sunumu olarak belirginleşiyor.

Mekanlar güncel sanatın sessizliğini kavrayan, düşündürmek için oluşturulmuş, büyük beyaz duvarlı minimal planlı mimari yapılar.,Sergi algısı, izleyen ya da izleyenlerin sayısı ile büyük değişikliğe uğrayabilecek olduğu için ikinci bir planlamanın da gerekli olduğu, düşündürme hedefli eylemler. Sanatçı düşündüğü ile farkındalık yaratan ya da uyaran konumunda. İzleyen algısı açık olduğunca tedirgin, meraklı ve edilgen.

Düşünce ve uygulamayı yücelten bu eylem biçimlerinin genel sunumu enstelasyon/yerleştirme olarak belirginleşiyor. Mekanla ilişkide olduğu sürece var olan izlence. Güçlü bir sinemada iki saate sığan binlerce karenin çağrıştırdığını algılayamayan beynin, yavaşlatılıp tek sahnede anlık susturulması. Görsel sanatların en elitist hali. Günlük olandan anlık kurtulma lüksü ya da gündelik olanı tercih etme nedeni.

Gary Simmons

Gary Simmons

Çağdaş sanat adı altındaki üretimlerin farkındalık oluşturan boyutundan ayrılıp, pentürde genel geçer çağrıştırdıklarına bakınca photo shop’a tosluyoruz. Büyük boyutlu foto’ların paint daubs seçeneği ve akrilik boya ile sıvanması. Arz talep ilişkisi; residans çağı, büyük boyutlu dekorasyon…peki sanatçı? Sanatçı, bir rönesans ustası sabrına sahip olabilir mi? Asla..,böylece tabii ki kolay uygulamanın anahtarı bilgisayar teknolojisi ve çöpe giden sanatçı adları. Biri diğerinden farksız, büyük boy pentürler.

Korkutucu aynılık ve ucuz fikirlerin kötü sunumları beni korkutan. Elbette şaşırttığı kadar saygı uyandıran örnekler de var…, iyi ki var.

Charles Ray

Charles Ray

Modern Sanat algısı yaşadığımız çağda, geçmiş için modern olan ile aynı adla da anılsa da, bugün için özellikle Avrupa’da elitist bir nesli kuşatmıştır. Bu sanatçılar arasında belirginleşenler, sanatın her çağında olduğu gibi yaratıcılık ve yeteneği ile gerçek anlamda farklılaşmış ve izleyene, bunu bir “insan mı tasarladı ” sorusunu sorduran sanatçılardır.Ve çağdaş sanat adı altında sergilenen işlerin değerlendirilmesinde belirleyici olacak ölçütler arasında bunlar da yer alacaktır. ( sürecek; sonrasında bu ölçütleri sorgulayacağım. )

kalfa 2013