"The Crow" / Soner Göksay

“The Crow” / Soner Göksay

Resim yüzeyi sanatçının yönettiği sembol ve şifrelerle donatılmıştır. Biçimin kavramsal dildeki karşılığı sanat eseri söz konusu olduğunda problemli bir yoruma neden olabilir. Simge söz dilinde ifade edilse de, sanatçıların bahaneleri vardır; onlar, bilinene farklı anlamlar yükleme konusunda deneyimlidirler. Soner GÖKSAY’ın resimlerinde sıkça kullandığı kelebek, karga ve balık imgeleri tuval yüzeyinde farklı anlamlar yüklenirler.

  2002-2004 yılları arasında sanatçının tuvaline giren karga figürü  bir anlamda bildik, estetik kural ve alışkanlıklara göndermedir aslında: bülbül,ve gül yakıştırmasındaki kanıksamaya da bir tepki olduğu düşünülebilir.

DSCF3986 Karga; Soner GÖKSAY’ın tuvalinde bazen sevgi, bazen sevgili, bazen sevgi koruyanı, bazen de sevgi önündeki tek engel biçiminde karşımıza çıkar; yani hepsi insan yaşamına göndermelerdir. Sanatçı kargayı sevda anlamları içinde kullanırken bunun nedenini sevgi kavramını sorgularken varılan sonuçlar ile açıklar. Sevgi ‘tehdit’tir bazen ve bazen de arsız (olduğunca). Bencildir kimi zaman; ve aldatır… Karganın tüm imgesel karşılıklar dışında plastik anlamda yüklendiği keskin kontrast, uygulamada seçilen siyah, kobalt mavi, turuncu gibi renklerle vurguyu güçlendirir ve resmin iç dinamiğini artırır. Sanatçının kompozisyonlarında sıkça kullandığı ‘gül ve karga’ beraberliği siyah-kırmızı ilişkisinin hastalıklı, hüzünlü yüzü ve ‘bülbül-gül’ karşısındaki ‘alaycı’ duruşuyla keskin bir kontrast içerir.

GÖKSAY’ın resminin mantığını oluşturan temel yapı kontraslıklardır. Bu; hem renk seçimi ve plastik ifade, hem de ‘simge’ dilinde birbirini güçlendirir. Sonuç olarak karga figürü kavramsal dildeki karşılığından çok ötede insana ait tüm insanlık hallerini taşıyan yalnız duruşuyla belirgin,-tuval içindeki kontrastın mimarı-farklı birçok anlamı yüklenebilen; bu anlamda PEK TANINMAYAN bir karşılıktır.

mindonart / C. Yılmaz / 2013

"Bir Kuşun Ölümü" / Soner Göksay

“Bir Kuşun Ölümü” / Soner Göksay

(Sanatçı’nın Kargalar Galerisi burada.)