painters

Gelenekci, Güncel, Şuursuz, Bilinçsiz ya da Kitch, – insana ait tüm üretimler yaşamın devinimi içinde biçim değiştirerek var olacaklardır. Kimi , zamanın akışında biçimlenirken, sanatçılar bu değişimin biçimlenmesinde bilinçleri ile belirleyici olacaklardır. Çünkü sanatçı ,ortam ne olursa olsun farklılığın ve yeniliğin peşindedir.Bu nedenle farklı ve yeniyi yaratan, öncü konumundadır. Boya resminin düştüğü  karmaşa, fabrikasyon boya üretimlerindeki teknik beceri sahibi zenaatkarların varlığı ( özellikle Çin gibi, şehirlerin kopyasını dahi üreten bir millet söz konusu iken) yüzünden, kolay son bulacağa benzemiyor. Bugün Türkiye’deki işçiliğin üretim bedeli, “yetecek” kadar olduğunda dahi, Çin’deki el işçiliğinden ucuza gelemiyor. Bu nedenle dışarıda, özellikle Çin’de yapılan kopyalar bugün iç piyasada hızla tüketiliyor. Kaldı ki, bize ait değerleri kopyalatmak bile daha ucuza geliyor. Hal böyle olunca piyasa resmi denen seri üretim resimlerin bile dışarıdan alınması, uzun vadede farklı içerikte bir anlayışın yaygınlaşma nedeni olabilir.

china-art-factory

Tüm bu çelişkileri kontrol edebilecek bilincin başını sanatçılar çekiyor; bu nedenle “sözüm ona farkındalık” peşinde olmadan, toplumsal anlamda kendi ile çelişkiye düşmeyen ve toplumun öncüsü konumundaki sanatçıların varlığı önemlidir.

z

Sonuç olarak, ancak bilincin egemenliğinde bir topluluğun yaşananları sağlıklı değerlendirebileceğini düşünürsek, eğitimin önemi daha belirginleşir. Sanat okullarının varlığı çok önemli olmakla beraber tek başına yeterli değildir. Bugün toplumu uyuşturma ve yozlaştırma görevini asli görev kabul etmiş medyayı besleyen hükümetler, gerçek eğitimle ilgilendikleri zaman, adı geçen demokrasinin de sanatın da varlığının gerçek olduğuna ikna olabiliriz.

   kalfa 2013 mindonart