DSCF4577

Sanatsal yaratıcılık ve tasarlama becerisi konularını güçlendirmek için yapılan içerik çalışmaları oldukça önemlidir. Bir “tema” üzerine yoğunlaşan öğrenci, genel bir başlıktan yaptığı analizlerle farklı etkilere doğru yol alır. Sıkıcı ve biraz da özenti adıyla, “beyin fırtınası” dedikleri aslen, farklı bir bakış açısı üretmek için yapılan eylem ve hazırlıklar toplamıdır. Bunlar belli teknikleri öğrenilerek yapılamaz, çünkü sanatsal yaratıcılığın şifreleri günümüzde de çözülememiştir. Asıl olan öğrenciye, klasik-herkesin verebileceği yanıtlardan nasıl kurtulabileceğini anlatmaktır. Öğrencinin genel yaklaşımındaki problem; “hızla yanıt istemesi”, bunu yaparken de bir “reçete” beklentisine girmesidir. Tasarlama ve el becerisi kompleksi gelişiminin bir yaşam deneyimi ve süreç ile ilgili olduğunu, çabuk sonuç almaya yönlendirilmiş, harca-tüket toplumunda ve hız çağında yaşayan öğrenciye anlatmak pek kolay değildir. Bu nedenle tasarlanan işin, işçilik ve gelişim sürecinde ayrılan “destek zaman dilimi” ve öğrenci-eğitmen ilişkisi süresi her zaman eksik kalacaktır. Bu eksiklik, sanat eğitiminin doğasında vardır. Bir “deneysel süreç” de yaşayan sanatsal tasarım olgusu, öğrencinin çaresizliğini hissedebilmesi ile olgunlaşabilir.Temel esas vazgeçmemektir ve bu her zaman için çok az öğrenciye kısmet olacak bir öznel başarıyı getirir.

      Soner Göksay

İ.E.U.G.S.T.F Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Görevlisi

DSCF4519

İçeriği sağlıklı analiz edilmiş kavramların, somut görsellere çevrilme başarısını güçlendirme amacıyla yapılan deniz bitkileri uygulama projesinin zamanı kasıtlı olarak kısa tutulmuştur. Bu hız, deneysel olanı da ortaya çıkarma hedeflidir. İki haftalık sürecin final örnekleri burada sergilenecektir. Öğrencilerin yaptığı ön çalışma (bitki seçimi, soyutlama, renk tasarımı) sonrası uygulama aşamasında malzeme olarak akrilik kullanılmıştır.

Derleyen C.YILMAZ / mindonart 2013

DSCF4526

DSCF4579

DSCF4510

Çalışma sürecinden fotoğraflar burada;

Tasarım Sahipleri özel fotoğrafları burada ; (üyeler görebilir)