Soner Göksay 2013

Soner Göksay 2013

Göreceli olduğu düşünüldüğünde bile “kavram” eskidiği için özeldir “zaman”. Savaştıklarınız sizi bağlı kılar yaşama; ve aslen, sürekli savaşmak, savaşarak ölmek demektir. Sapkın olan, ateşe yakın dolaşırken,  diğerlerinden hiçbir beklentisi yoktur. Temkinli olanlar ise, sapkının ölümüne tanık olurlar ama, sonrasında kendi yaşamlarında keskin bir kıskançlık ile izleyecekleri, aynı zamanda yine onun ölümsüzlüğü olacaktır.

"Sapkın " Ayrıntı / 90 x 90 cm. Tuvale yağlıboya.

“Sapkın ” Ayrıntı / 90 x 90 cm. Tuvale yağlıboya.

Sanatçının Galerileri ;

Galeri 1

Galer 2Galeri 3