Lely's Venus

Sanat tanımının oluşması doğrudan bu eylemi gerçekleştirenlerle bağlantılıdır. Bir çelişki gibi görünen bu durum, diğerlerini, farklı görsel becerileri ile şaşırtan “sanatçıların”  tasarlanmamış  yaklaşımlarıyla oluşur. Sanat; bir anlamda, yaratılmış olanların yaratma eylemidir ve bu koşulsuz ilişkiyi kıskanan diğerlerinin net tanımlarla algılamaya çalıştıkları bir çelişkidir. Çünkü, nasıl tanımlanırsa tanımlansın sonunda özel insana, “sanatçıya” bağlıdır bu tanım. İnsanlık tarihi boyunca farklı biçimsel yapılarda var olan sanat olgusu kişiye ait son derece özel-öznel bir algı biçiminin dönemin etkileri ile şekil bulması ve üretime dönüşmesidir. Sanatı anlamak çabası, içeriğinde sanatçıyı anlama çabasını barındırır. Çünkü sanatçı üretimindeki sorgularında sanatın tanım ya da kuralları (kuralsızlıkları)ile ilgilenmez. Üretim, farklı olmak, farklılaşmak amaçlı değildir. Sanat bireyseldir. Onu paylaşmak isteyenler sanatçının dışındakilerdir aslında. Sanatçı eserin oluşum sürecinde kişiliğini, kimliğini eserle paylaşmıştır. Bundan sonrası sanatçıya ait değildir. Beğenilmek sadece yalnızlığına iyi gelen küçük bir kapı açar ona, belki de yeniden üretme isteğinin kısmen desteğini alacağı omuz, ürettiğinin beğenilmesidir, anlaşılması değil. Bu nedenle, onun eserinianlamak isteyenlerden ziyade, beğenisinde samimiyet bulduklarından duyduklarını önemser.

  kalfa / iki satır/ mindonart / 2013