“Enstalasyon”

Model Etüdü

Candaş Cenk

Kompozisyon Etüdü

İmgesel Etüd

“Ah o canım karga”

Ellerden Kompozisyon

“Gerçekliğin Sızısı”

Görsel İçinde Görsel

-hüzüntü.

“El Kompozisyonları”

“Her şeyi bilen adam”

Sahibin Portreleri ve Sembolik Uyum

Deniz Karaşahin’in Başarısı

“Silgi”