Lincoln2

Teknoloji’nin harcayamadığı “biricik” olma hali..

İnsanların herbirinin farklı olma mucizesi, ister görsel, ister ruhsal karşılığı olarak incelensin, insan aklının alamayacağı bir olgudur. Her insan biriciktir. Başkalarına özenmesi, bazen aynılaşma ısrarı olsa da bunun nesnel ve ruhsal bir karşılığı yoktur. Teknoloji, tasarım ürünlerinden mamuldür. Teknolojiyi kullanan insan ise, en büyük tasarım mucizesi… Günümüz dünyasında, insanlar uçup giden anın yaşanmasını, sonrasında onu izlemek adına ertelemişlerdir. En büyük kayıp da budur aslen. Bir gösteriyi izlemek bir dinletiyi dinlemek yerine onu kaydetmek  isteyenler çoğalmıştır. Bu da yine yaşamsal çelişkilerin derinleşmesi nedenidir. Hem yaşadığı anı ölümsüzleştirmek, defalarca izleyebilmek adına teknolojiye sarılmış hem de onun yüzünden kaybetmiştir yaşam anını. Bağımlılığa dönüşmüştür. Hem keyif veren hem yok eden bir bağımlılığa.

Sanatçı kimliği teknolojinin nimetlerine genelde yüz vermez. Söz konusu güncel sanatın anlık tüketim uygulamaları ise bu durum değişikliğe uğrayabilir ama insan emeğinin ve üretim sürecinin belirgin olduğu sanat yapma eylemi insan biricikliğinden beslenir ve ilgi çekici olma nedeni budur.

1 (14)

İnsanın doğası, teknolojinin öngördüğü herkesin aynılaşma (insanı aynı öngörme) yaklaşımına uymamakla beraber, herkes herkesin kullandığı ürünleri kullanma peşinde, sınırsız bir açlıkla sürüklenmektedir. Kapitalist toplum düzeni, aç kalmadığın sürece, şuursuz tüketebilirsin demektedir bireye. Sanatçı kurtarır kendini bu dayatmadan, ama diğerleri için teknolojiyi kullanmak güç göstergesi olmaya devam eder. Tam da burada, asıl güç göstergesinin, doğrudan insanın gözüne sokulmayan, insanın keşfettiği üretim nesnesi olduğundan bahsedebiliriz. Sanat ürünü, sanatçı gibi biricik ve özneldir. Bu nedenle kopyalama ya da dijital üretim olanakları dışında kalan ve insan biricikliğinden izler taşıyan üretimler her zaman değerlidir.

kalfa / mindonart 2013