Re-Photograph

Re-Photography

Farklı bir gözle..

Estetik anlamda, yeniden yapılandırma işlemi farklı tekniklerle değişik etkilere bürünür. Bir öğrenci projesi olan re-photography; belgesel niteliğini koruyan fotoğrafların, günümüzdeki karşılıklarının birbirine iliştirilmesi ile yeni bir görsel kimlik yakalama uğraşına dönüşmüştür.

Re-Photograph

Re-Photography

Bir diğer yaklaşımda,tasarım öğrencisinin mücadelesi, “mücadele’nin” görsel karşılıklarından seçtiği fotoğraflarla yeniden kurgulanarak , farklı bir animatize yoruma dönüşmüş, işin içine doğrudan giren ironi fotoğrafın genel yapısını bozmuştur.

Re-Photograph

Re-Photography

Bir başka öğrenci gözünde detaylar, parçası olduğu bütünden ayrılarak yeni bir farkındalık yaratma işlemine dönüşmüştür.

bozmuştur.

Re-Photography

Çalışmaların birlikte, ortak dillerinin fotoğraf olması nedeniyle iç içe sergilenmesi izleyici için bir zenginlik kaynağıdır. Sergiyi; Proje eğitmeni Gary Mcleod, Advenced Photography Course dersi öğrencileri ile hazırlamıştır. (İzmir, İ.E.U G.S.T.F binası sergi alanı )

Re-Photography

Re-Photography