Soner Göksay / "Trace 2" / 80 x 110 cm./ Tuvale Yağlıboya / 2013

Soner Göksay / “Trace 2” / 80 x 110 cm./ Tuvale Yağlıboya / 2013

Yolculuğun,bir sarmaldır,” iz”lerle dolu. “İz”lerle yaşarsın, “iz” bulmaya çalışırken.

Sevmek “iz” bırakmaktır boşluğa, sevilmek “iz” bırakır. Geçmiş ile gelecek arasında yaşarken, sırtında yükü, yaşlı “iz”lerin..Yaş almış  “iz”ler de seni gözü yaşlı izler. Sen de “iz” bırakırsın,… sevdiğin için, güçlüklerle boğuştuğun için, anımsanmak için. Bazıları seçemez onu,.. çok azı dokunur  ve onda görür senin tüm yolculuğunu…