-zaman geçti (burada geçen zamanın tam miktarı, dinlenilen şarkıların süresiyle belirlenebilir) ve hiçbir şey olmadı diyerek çok daha çabuk sonuca varabilirdik.

ama zaman, neden hayvanları ve bitkileri muhteşem bir dakiklikle yeşertip soldurduğu halde, insan zihni üzerindeki etkisi bu kadar basit değil? saatin kadranındaki zaman ile insanın zihnindeki zaman arasındaki tutarsızlık; insanoğlunun lanetlenmiş olması anlamına mı geliyor?

femmefauxx