Fotoğraf sanatında Sürrealist yaklaşım, günümüz teknik olanakları ile Fotoğrafın ham halinden, işlenmiş bir görsel olması noktasına giden süreçte belirginleşmiştir. Özellikle genç kuşak sanatçıların, bilgisayar programları kullanmaları kaçınılmaz hale gelmiş ve neredeyse Fotoğrafın geleneksel sunumu yok olmuştur. Dijital fotoğrafın ve özellikle yüksek duyarlıklı dijital makinelerin hünerleri, kullananın elinde daha da zenginleşmiş ve fotoğraf, banyo sürecinden photoshop sürecine terfi etmiştir. Fotoğrafın en heyecanlı basamağı; “ilaçlı suda suretin yavaşça belirmesi” unutulmuştur . Çağa ve çağın gereklerine göre biçim değiştiren insan yaşamı içinde, artık fotoğraf sanatı yeni tanımlara gereksinim duymaktadır. Bu anlamda günümüzde sanatçıyı farklılaştıracak olan öncelikle içerik seçimleri, sonrasında bakış açısı ve nihayetinde dijital üzerindeki son değişikliklerin yapılacağı bilgisayar banyosu(!) olacaktır.  Günümüz fotoğraf sanatçılarından, Bulgar sanatçı Magdalena Wanli; gerçeküstücü bir yaklaşımla düzenlediği fotoğrafları ( düzenleme diyorum,çünkü; burada fotoğraf çekme eyleminin anlamını aşan bir süreç sözkonusudur.) ile çarpıcı sonuçlar elde etmiştir. Dijital ortamda renk (RGB) düzenlemeleri, kontrast ayarları vb farklılaştırmalar, sanatçıyı   bir ressamın kaygıları ile sonuca götürmüştür. Aşağıda sanatçının Fotoğraflarından örnekler sunulmuştur.

kalfa / 2013 mindonart

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

MAGDALENA WANLI

 

Sanatçının galerisi hazırlanıyor.