Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico

Düz mantık şöyle sorar;-Bir natürmort yapmanın ölüm korkusuyla ne ilgisi var?Şimdi bunu yanıtlayalım; Buradaki uğraş da, çoğu zaman bir güzelliği kalıcı kılmaktır. İnsanların çiçek sevgisi bile renk, biçim, koku ve doku ile ilgilidir. Bu ilişki insanın resimde aradığıyla örtüşür.

İnsanın ölümü kabullenmesi ve bu düşünce ile başedebilmesi için seçtiği yollardan biri olan sanatsal idealizasyon, Rank’e göre bir varoluş biçimidir. İnsanın, yaşamı kalıcı kılmak uğruna yanıp tutuşması; kaybedeceği-kontrol edemeyeceği yaşamı ölümsüzleştirme, ona sahip olma isteği resim sanatındaki kopyalama işleminin çıkış noktasını oluşturur.

Dolayısıyla bir çiçeğin resmedilmesinin ardında yatan gerçek de özde çürümeyi durdurmak isteğini taşır.Ve bu imge- gerçek (burada gerçek belirsizdir ) ilişkisi sanatsal eylemin çıkış noktasını oluşturur. Dolaylı ya da doğrudan, şifreli ya da açık , insanların anlattıkları tüm denetimli çalışmaları “korku”dan izler taşır.

Art Terapi (Sanat yolu ile iyi gelme,terapi) bu ilişkinin doğasından yararlanır. Sanatla terapide doğrudan ya da dolaylı kullanılan dışavurum, baskılanan travmaların sembollerine ulaşır,şifrelerini çözer. Problem yaşayan insanın, bu problemi ya da problemleri paylaşma isteği her zaman belirli değildir.(Bunu sadece kendisine saklama eğilimi sorunu daha da büyütmüş olabilir). Resim, bu süreçte aracı olarak samimidir. Çünkü problem yaşayanın bunu resimle paylaşması (bilinçli olmasa da) hem olabildiğince bireysel hem de karşısındakinin çabasına güvenebileceği süreci yoklamak için idealdir.Terapiyi yapan aceleci olursa sonuç alamaz, soran bir yaklaşım yerine üretme sürecini dolaylı yönlendiren ve beklediği yanıt için sormayan bir yaklaşım uygundur. Çünkü aceleci ve doğrudan yaklaşım, içinde zaten acı / utanç / suçluluk duygusu vb. bir dizi karışık duyguyu barındıran “korku”nun deşifre edilmesini olanaksız hale getirebilir.

Sanatçılar yukarıda açıklamaya çalıştığım terapi sürecini kendileri ile yaşarlar (çoğu bunun bilincinde değildir) Onların avantajı , korkularına estetik bir dil ekleyerek onunla eğlenebilmeleridir.

Ölüm gerçeği ile yaşayan insanın en büyük lüksü , ölümün yanı başında, ona inat ve onu estetik ile yücelterek, onunla dans etmektir.

 

soner göksay 2008  / mindonart 2013