Antimilitarist dostlar buna şaşırabilirler ama; Türk Resim Sanatı’nın başlangıç ve gelişim olgusu, toplumumuzda asker ressamların varlık ve etkinlikleri ile doğrudan bağlantılıdır. Hatta ilk kuşak, Osmanlı subayı olanlar hem cephede asli görevini yapmış hem resim çalışmışlardır. Türk resim tarihi , gelişiminin büyük bölümünü, 1900’ler Primitifler sonrası bu çalışmalara borçludur.

Şeker Ahmet Paşa

Şeker Ahmet Paşa

Şeker Ahmet ( Çağdaş Türk Resim Sanatının temel taşlarındandır.) ; Harbiye mektebinde aldığı  perspektif ve Anatomi dersleri ile yeteneğini geliştirdi. (1855 başlangıçlı) Sonrasında Sultan Abdülaziz tarafından Fransa’ya gönderildi. Tanzimat ile belirginleşen yenileşme hareketi içinde Osmanlı Seçkinlerinden halka uzanan hareket, asker ressamlar aracılığı ile batı resim anlayışının Türkiye’ye taşınmasına neden olmuştur.

Şeker Ahmet Paşa

Şeker Ahmet Paşa

Süleyman Seyyid de, Harbiyedeki çalışmaları ile dikkat çeken Osmanlı dönemi sanatçılarımızdandır. Bir dönem yine Şeker Ahmet gibi Paris’te çalışan ressam,1884 yılında Askeri Tıbbıye İdadisi resim öğretmenliğine geçerek, 1910 senesine kadar 26 yıl burada çalışmıştır. Miralaylık rütbesine kadar yükselmiştir. 36 yıl Askeri okullarda hocalık yapmıştır.

Süleyman Seyyid

Süleyman Seyyid

Asker ve Doktorların sanata ilgisi şaşıtıcı değildir.Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili, sanat seçiminde kimliklerin rolü isimli bir yazı dizimiz olacak.

     mindonart / 2013