giriş gelişme sonuç beklentiniz olmasın; sanata yazmak zor iş…

Küreselleşme yalanını yemeyen sanatçıların küçük dünyasında, ürettiklerinin küçük bir alanda beğeni toplaması, onların motivasyonu için yeterli midir? diye sorarak başlamak istiyorum. Çağdaş sanat kavramı aslında geleneksel olanın, günün olanaklarını kullanan bir dil ile sunulmasından geçiyor. Kavramsal ve soyut her zamanki gibi baş rolde. Büyük düşünmekten bile önemli hale gelen büyük üretmenin nedenlerini sorguladığımızda, bunun inşasının güçlüğü bir yana, yine kapitalist zorlamaların dayatmaları ile karşılaşıyoruz. Küçük ölçek hediyelik, büyük olan sahip olunası…

Maman / Louise Bourgeois

Maman / Louise Bourgeois

Sanatçıların tercihi, küçük izole yaşam alanları, sanat satıcılarının tercihi, büyük, şık mekanlar. Sanat satıcısı ya da sanat pazarlayıcısının kibar adı küratörlük  ( latince kökenli) günümüzde koleksiyon ya da arşiv yöneticiliğinden ziyade sanatçıdan para kazanma eylemine dönüştürülmüş. Popüler mimarlarla yapılan işbirliği ağının en küçük parçası sanatçı. Oysa, pazarın yaratıcısı…

Sanatın özüne aykırı anlaşmalarla dolu sanat pazarı, günümüzün yeni hastalığı değil. Sanatı koruyan kollayan sanatseverlerin tüccar becerisine sahip olanların elinde zenginleşiyor. Sanatçı satmak için üretmez, üretmemelidir ama eser, satılmalıdır. Bu koşulsuz yaşanacak çelişki , sanatçının tanıtımı ve eserlerinin farklı ellerde yaygınlaşması için gereklidir. Sanal beğenilerin sanata gerçekçi bir katkısı var mıdır sizce?…

Sanatın evrenselliği, içeriğinden değil, teknik sunumundan gelir. Günümüzde pek çok sanatçı, farkındalığı yüzünden üretimden vazgeçmiştir. Bu farkındalık, iyileştirilmiş şablon görsellerin internet aracılığı ile yaygınlaşmasıdır. Küçük bilgisayar program ve uygulamaları ile yapılan ve sanatın özüne hiç de ters düşmeyen bazı rastlantısal sonuçlar herkesi şaşırtabilir. Bu farkındalıkta eksik olan ise; sanatın sadece rastlantılar ile yönetilemeyeceği gerçeğidir. Çünkü aynı programlar yaratıcısının elinde bambaşka bir güç kazanır. Sanatçının korunamayacağı alan, bu görsel pazarın, yani bu sanal dünyanın var olduğu, işi, fişi çekilince biten bilgisayar dünyasıdır.

Sanatçı ancak, varlığını geleneksel yöntemlerle sürdürerek ; izleyene, dokunma, koklama imkanı verdiğinde, teknolojiyi etkinlik duyurma aracı olarak kullandığında,  sanatını, diğerleri gözünde taklit edilebilir bir eylem olma yanılgısından kurtaracaktır.

brutal touch / 2013 mindonart