FAHRİ SUMER

İzmir’in usta sanatçılarından Sumer’in  ; erken dönemlerindeki yoğun pentür yüklü resimleri, sonraları yerini güçlü deseniyle savaşan tuvallere bıraktı. Savaşan diyorum çünkü pentür tam anlamıyla hiç bir zaman tuvalini terk etmedi. Son derece hızlı ve çok sayıda üreten sanatçı genellikle; Ege’nin doğası ve Türk insanının kırsal yaşamından beslendi. Resminde, Geleneksel Türk resim sanatının etkileri görülmekle beraber, Avant Garde sanatçıların özgün fırça kullanımlarını anımsatan, özgür ve güçlü bir desen anlayışını, boya resimleri ile birleştirmeyi başardı.

Boya resminin, virtüözlük ve teknik harmanının, tam anlamıyla örneklendiği bir tuvali olan sanatçı, aynı zamanda klasik akademik izler taşıyan Nü’lerini üretmeyi hiç bırakmadı.

Yaptığı yağlıboya çalışmalarını zaman zaman bir eskiz defteri kullanırcasına tamamlayan sanatçı, aynı tuvalde farklı teknikleri çağrıştıran bir uygulama geliştirdi.

kalfa /  mindonart 2013

Sanatçı Biografisi:

Fahri Sümer 1965 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Halil Dikmen, Cemal Tollu, Neşet Günal Atölyelerinde tamamladı. 1965-1967 arasında vatani görevini İzmir’de yaptı. 1981 yılında İzmir Buca Yüksek Öğretmen Okulunda göreve başladı. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Sanatta Yeterlilik” aldı. Aynı yıl Doçent oldu. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliğine kabul edildi. 1992 yılında Profesör ünvanını aldı. Buca Eğitim Fakültesinde Bölüm Başkanlığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Üyeliği, Senatörlük gibi idari görevlerde yaparak öğretim üyesi olarak çalıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinden 2008 Ağustos’unda emekli oldu. Halen İzmir’deki Atölyesinde çalışıyor.