“Sanat yoksa öldün ,.. varsa, ölümü yaşadın.”

Sanatçı , “mutluluğun” resmi ile ilgilenmez bilindiğinin aksine. Mutlu insan sanat yapmaz ; … sanat yapma eylemi, “onsuz’luğunda” ölmeyi ve varlığında ölümü yaşamayı öngören çetrefilli bir süreçtir.

Mucha ;  -Duygularını, karşısındakinin ruhsallığı ile ilişkilendiren sanatçıdır demiş. Açıkçası bu tanımlama bile, işin karmaşıklığı konusunda bizi fikir sahibi yapabilir. Teknik deha, yaratıcı dehadan farklıdır. Sanat eserinin gücünü belirleyen öncelik, yaratıcı dehadır. Çünkü, kötü bir teknik ile iyi bir resim yapılabilir ve iyi bir teknik çok kötü bir resim sonuçlayabilir. Dolayısı ile sanat eserinde tekniğin belirleyici tarafı dengesizdir. Sanatın tanımlanmasındaki farklı vurgular, insanların hayata tutunma biçimlerinin farklılığından kaynaklanır. Sanatı anlama çabası ; bazılarının yaşamını entelektüel bir çaba ile süslerken, sanatçı bu anlamlandırmaların dışında yer alır. Açıkçası belki de bu, sanatçı mütevaziliğinin tanım alanıdır. Öte yandan, eserin oluşum aşamasındaki sayısız duygu, etkilenim, belirsizliği tanımlama çabası, fiziksel efor ve oluşan ile belirsizliğin çelişkisi, eserin sonuçlanmasında, haklı olarak bu mütevaziliği “en azından” kendi adına ezecektir.

                              kalfa / iki satır / mindonart 2013