“Çöpten Siluetler”

Atık malzemelerden yığılmış, iliştirilmiş ya da tutturulmuş kütlelerin bir spot yardımı ile duvara figüratif bir kompozisyon olarak düşürülme eylemi bugün bir çok sanatçı tarafından deneniyor.

Aşağıdaki örnekler, malzeme seçimi olarak pek de iç açıcı değil; İngiliz ikili Tim Noble ve Sue Webster, canlı olmayan figürleri iliştirerek “Dead Things” / Ölü Şeyler Enstelasyonu’nu oluşturmuş.

 

Çıkışı her ne kadar radikal, sonuçları şaşırtıcı da olsa da , figüratif desene hakim olsun olmasın, mevcut silueti oluşturmak adına yığının sonradan da hazırlanabileceği düşünüldüğünde “Atık Malzeme Siluetleri’nin” sanatsal değeri tartışılabilir.

   kalfa / 2013 /mindonart