Boğa / 2008 / Pirinç

Boğa / 2008 / Pirinç

Akın Yıldırım; Kabataş Erkek Lisesi’nden sonra 1980’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi) Temel Sanat ve Bilimler bölümüne girdi ve 1984’te bu bölümden mezun oldu.

Özellikle Özer Kabaş’ın sanat üzerine olan görüşleri onu çok etkiledi. İlk heykel sergisini 1989’da gerçekleştirdi.

Uzun yıllar bakırla çalıştı. İlk dönemlerde totemler ve detaylı müzikenstrumanları serileri yaptı. Devamında dışavurumcu ve sürreel anlayışta çalışmalar yaptı. Zaman zaman soyut işler denedi. Soyut çalışmaların çok büyük bir kısmı masif ahşap heykellerdir. 1992 yılında “fonksiyonel heykeller” adı altında bir sergi açtı.

İnsanın Yolu / Boynuz ve Bakır

İnsanın Yolu / Boynuz ve Bakır

1994 ile 1998 yılları arasında daha çok her tür hayvan kemikleriyle çalıştı, bunları masif kullanmakla birlikte bazı heykellerde bakır protezler ve ahşap da kullandı, bunlarla birbirlerini yaratan, destekleyen formlar üretti. Gerçek formları hiçbir zaman dışlamadı. Naturel bir bakış açısıyla anatomik olarak, insan ve hayvan heykelleri çalıştı. Bütün bu anlatılan farklı bakış açılarını, hatta derin izler bırakmış bazı ekolleri içeren, tek heykelin bünyesinde birbirinden farklı ekolleri görebileceğimiz çalışmalar yaptı. Heykelde metafizik üzerine de yoğunlaştığı dönemleri oldu.

2009 / Pirinç ve Bakır

2009 / Pirinç ve Bakır

Son zamanlarda (2006’dan sonra), geleneksel malzemesi olan bakırı kullanmakla birlikte, çoğunlukla pirinç heykeller çalışıyor. Bronz dökümü andıran ama döküm olmayan, elde yapılan ve başka nüshası olmayan işler yapıyor.

Denize Dönüş / 2008 / Pirinç

Denize Dönüş / 2008 / Pirinç

İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı Akın Yıldırım, bugüne kadar pek çok kişisel sergi açmış, yurtdışında ve yurtiçinde sanat fuarlarına katılmıştır. Heykellerinin büyük bir kısmında gerçeğe, soyuta, mistik ve gerçeküstüne ulaşan insan ve hayvan dünyasını, onların başkalaşımlarını görselleştirmeye çalışmıştır.

Sanatçı, İzmir Art Shop Sanatçılarındandır.