The temptation of St.Anthony

The temptation of St.Anthony

Dali Sürrealist mi?

Olabilir, ama ondan önce bir performans sanatçısı. Sadece, bunu, yani yaşamı bir tiyatro sahnesi olarak kullanma becerisini adlandırmamış.

Yaşam biçimi gösteriye dönüktü; yaptıklarını şaşırtmak üzerine kurgular, mumladığı bıçak gibi bıyıkları ile farklı kostümler kuşanırdı. Çocukluğu, kendinden önce ölen kardeşinin izlerini atamayan anne babasının dolaylı baskısıyla sorunlu geçerken, 1922’de Madrid Güzel Sanatlar’dan bitirme sınavlarına girmediği için atıldı.

Leda Atomica

Leda Atomica

Dali, bir anlamda, eşi  Gala’nın keşfiyle ve gayretiyle parıldadı. İspanya’da Port Lligat’ta küçük bir köyde kaldıklarında yoksuldular. Bilinçaltının kaynak olduğu resimler üzerine çalışan Dali, “Belleğin Azmi”ni burada yaptı ve başarı bu resimle geldi.

The Persistence of Memory

The Persistence of Memory

1940’larda , uslubunda bir değişiklik gözlemlendi; eriyen saatler yerini gerçekçi portrelere bıraktı. Bu dönemde bir çok farklı işe bulaştı ve her zaman garip şovlarla kendinden söz ettirdi.

Salvador Dali

Salvador Dali

Gala, Dali’den önce öldü ve Dali onsuz altı yılı depresyon içinde huysuz bir adam olarak geçirdi. Özel hayatında uç noktalar olan, çocuksu, huysuz ve bir o kadar kendine dönük yaşayan Dali’nin yaşam biçimi,  bir performans sanatçısının gösterileri ile doluydu.

Yaratıcı dehası yüksek sanatçı, Sürrealizmin ikonu olarak tanınıyor.

Sacrament of the Last Supper

Sacrament of the Last Supper

brutal touch / 2014 / mindonart