H E R Z A M A N K E Ş F E T M E K İ Ç İ N B A K

Boş bakanların öncelikli sorunu, görmemektir. Görmek mevcut olan nesnel yansımanın kodlarını hızla çözmektir ki, eğitim gerektirir. Sanatsal eğitimi olmasa da, duygusal zekası güçlü, üretime ve insan emeğine saygılı insan için görmenin yolları açıktır. Bunun dışında kalanlar ise boş bakmaya mahkumdurlar ve sanatsal gıdadan yoksun olmaları nedeni ile maddi açlığın kucağına düşerler.

İlişkisini , “anlamak ” üzerine kuran izleyicinin korkusu soyut sanat’dır. Ve bu korkunun kökeninde sanat tarihi ilgi ve bilgisi eksikliği gizlidir. 1915 yılında sanatı objeye bağımlı olmaktan kurtarmak adına, kübizm ışığında siyah kare’yi üreten Malevich soyut geometriciliği adlandırmıştı. Kaynakları tanınmayan üretim biçimleri, görmeye çalışanı korkutur. ( Eser; Kazimir Malevich / 1915)

Görme hadisesi, sanatsal eylemin okunması söz konusu olduğunda , anahtar özelliklere gereksinim duyar. Bunlardan bazılarına göz atalım;

Merak; Uysalaştırılmış ve kıskançlığı köreltilmiş bir ilişki kurma isteği,

Vicdan; Hemhal (empati) olma becerisi,

Önyargısızlık; Güzelliğin değişkenliklerine açık haz alabilme yeteneği,

Felsefi zenginlik; İçeriği, bağımsız yorumlayabilme cesareti.

Zincirleme Bilgi; İncelenen eser ve sanatçı ile ilgili ön çalışma.

"Kendi Heykelini Yapan Heykelci" ; dışarıdan okunduğunda grotesk bir formun anlaşılmazlığına sahip görünebilir.Ancak içerikle ilgili kısa bir tanımlama sonrası, yaklaşımı içerik olarak daha iyi algılayabiliriz.İsim yokluğunda da, görm konusunu eğitmiş izleyici; buradaki formun değişkenliği,zenginliği ve mekan içindeki dolaylı ışık kurgusundan haz alabilir.Kullanılan malzemenin işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak ise,tekniğin kusursuzluğuna hayran bırakır.( Eser; Mehmet Aksoy)

“Kendi Heykelini Yapan Heykelci” ; dışarıdan okunduğunda grotesk bir formun anlaşılmazlığına sahip görünebilir. Ancak kısa bir tanımlama sonrası, yaklaşımı içerik olarak daha iyi algılayabiliriz. İsim yokluğunda da, görme konusunu eğitmiş izleyici; buradaki formun değişkenliği, zenginliği ve mekan içindeki dolaylı ışık kurgusundan haz alabilir.Kullanılan malzemenin işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak ise, tekniğin kusursuzluğuna hayran bırakır. ( Eser; Mehmet Aksoy)

Bu anahtarlar; görme’nin bakmaktan ayrılmasına temel oluştururlar. Bu zenginlikle donanmış izleyici, gördüğü karşısından hızla ayrılamaz. Hayranlık duyabilir, ilişki kurabilir ve sahiplenebilir.

Sanatçılar, izleyenin kendi eserleri üzerinden çıkarım yapmalarından öte, temkinli bir yaklaşımdan hoşnut olabilirler. Siz, beğenebilirsiniz ve dilerseniz tanıştırma işini sanatçı yapar. Eserin yapılma nedeni, nesnel gerçekliğin taşıdığı kavramsal yakıştırma, metafor…, sizden bu şifrelerin çözülmesi beklenmez. Eylemden etkilenmeniz ya da haz almanız düşünülebilir yalnızca.

Sanat, boşbakanları asla doyuramayacak, insana ait en değerli üretim biçimidir. Görmek için korkusuzca ve çekincesiz eser önünde dikilmeniz, zaman içinde görmekten aldığınız hazzı katlamak bir yana, yaşama bakma gücünüze güç katacaktır.

kalfa / iki satır / mindonart / 2014