bunca gerçekliğin içinde böylesine bir düş görmemiştim.
dört sene öncesine kadar.

femmefauxx 2014/mindonart