Hans Holbein; The Ambassadors / 1533 / Meşe üzerine tempera / National Museum London

Hans Holbein; The Ambassadors / 1533 / Meşe üzerine tempera / National Museum London

 

1533 yapımı ” Elçiler ” resmi , Kuzey Rönesansı’nın öne çıkan eserlerinden; 16.Yüzyılda Alman sanatçı Hans Holbein imzalı.

Portrelerindeki ustalıkla göze çarpan Holbein, ilk eğitimini kendisi gibi ressam olan ve dinsel temalar ile portrede yoğunlaşan babasından almıştır.

1520-1526 arasında dinsel temalı bir çok resim üretmiştir. Sağlam bir gözlemcinin, usta bir teknikle boyadığı resimler, ifade olarak zayıf ve donuk etkiye sahiptir. Bu yaklaşım Rönesans için genel karakter olarak düşünülse de Holbein resimlerinde oldukça belirgindir. Bu portreleri bezeyen giysiler ve dokuların görsel etkilerinin yansıtılmasındaki ustalık şaşırtıcıdır.

………………

” Elçiler “; sipariş üzerine yapılmış ve çok sayıda sembol ile donatılmış bir çalışma.

Resimde o kadar çok sembolik nesne var ki, resmi bir natürmort olarak adlandırmak olası.

Resmin genel mantığına uymayan ve tam resmin merkezi yerine boyanmış soyut leke, resimde bir hata var etkisi uyandırıyor.

Bu acaipliğin nedeni, açısal olarak deforme edilmiş bir kafatasının varlığı.

Sembolik bir anlam ifade etse de, ancak belli bir açıdan, gerçekçi bir kafatası görünebildiği için resme ait gibi durmuyor. Bir merdiven kenarına asılsa,bakıldığı açıdan üç boyutlu algılanabilecek bir görüntüden bahsediyoruz. Bugün üç boyut illüzyonu’nun ilkesel keşfinin 1500lerde yapıldığının kanıtı.

Holbeinin bunu geliştirip geliştirmediği de meçhul, ancak perspektif illüzyon konusundaki farkındalığını, bu resme iliştirdiği kafatası ile gösteriyor.

Perspektif konusunun Rönesans’ta sorgulandığını bilsek de, böylesi bir örnekle karşılaşmıyoruz.

Bu nedenle, Elçiler’e yama olmuş bu yorumun, resmi daha özel yapması muhtemel, her ne kadar plastik anlamda bir sakatlık sunsa da…

kalfa / mindonart / 2014