Pavel Büchler, / Studio Schwitters /2010

 Kavramsal Sanat; Sanatsal disiplinlerin ortaklığını öngören çok sayıda kurgunun yer aldığı, genç neslin tam da yaşamı sorguladığı dönemin içinde, etkin olmayı seçtiği ifade biçimi ; düşüncenin farklı disiplinlerle ifadesi.

Günümüzde, Çağdaş Sanat Kavramı ile karıştırılabilen Kavramsal Sanatta, “sanatı üreten”, öncelikli olarak fikir ve buna bağlı bakış açısıdır.
Tanımında zorlandığım bir girişle, Kavramsal sanatın, genel olarak ve sıklıkla karşılaştığımız şu farkındalık arttırma bölümüne değineceğim.

Güzel sanatların resim, heykel ya da farklı bir diğer alanında okuyan öğrencinin, çağdaş felsefecilerin ve klasik düşünürlerin etkileriyle güçlendirdiği, içerik oluşturma ve sorgulama becerisi, üretim emeğinin en aza indirildiği ve genellikle proje olarak adlandırılan bir fikrin yüceltilmesi temeline dayalı yaklaşımlar Kavramsal Sanatı oluşturuyor. Bu farkındalık arttırma işi aslında, konunun içinde yarışan düşünürlerin, aynı içeriği farklı bakış açılarıyla yorumlamalarından ibaret. Sanat ile ilgili bir görsele bakma konusunda sıkıntılı bir geçmişe sahip Türkiye’de Kavramsal Sanat adı altındaki tüm deneysel çalışmalar, konu ile ilgili sanatçılar dışındakilerin ilgisini çekmiyor. Aksini söylemek kendimizi kandırmak olur, keza bu durum Avrupa ülkelerinde dahi, kendi çevresinin farkındalığına seslenen bir formda.
Kavramsal sanatla uğraşan yeni sanatçı kimliği, konuyu bir proje mimarlığına dönüştürmediyse, bununla kazanma, yaşamını idame etme şansı yok. Günümüzde , Kavramsal sanatın , genelde plastik sanatlar eğitimi alan genç neslin  tercih ettiği  bir ifade biçimi olarak seçildiğine tanık oluyoruz. Öte yandan plastik sanatlar dışında Mimarlık , iç mimarlık , görsel iletişim vd. gibi ürünü doğrudan elle yoğurmayan disiplinlerin seçimi de olabiliyor.
Düşüncenin ifade biçiminden bahsettiğimize göre, kavramsal bir yaklaşımda araç olarak kullanılan çizgi ise, bu çizginin kullanımı da sanatçının disiplinine göre farklılık gösteriyor.Kavramsal sanat , projelendirildiği için , belli temalar içeren sergiler de barındırabiliyor. Sıklıkla kullanılan uygulama biçimi, özelleştirilmiş bir bakış açısının sanatçının gereçleriyle yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında öncelikli hedefi farkındalık arttırmak olarak öne çıkan yaklaşımların, düşünsel sunumlarının oldukça dolaylı olması izleyen için bir problem çözme serüvenine dönüşüyor.

İnsanın doğum travması ve yaşamla mücadele yolları içindeki seçimlerinde sanatın alt başlığı ya da bir türü değil Kavramsal sanat. Kavramsal Sanat , bu yöntemler içindeki Felsefi Spekülasyon sınıflamasında alt başlık olabilir.

Sanat ister düşünce ister eser üretsin, toplumsal farkındalığın artmasında seçilen yolun elitist olması durumunda , sanatın sanat için yapılması öne çıkıyor.

Dolayısıyla farkındalık arttırma durumu,geniş bir kitleyi kucaklama şansına sahip değil.

Belki de, bu farkındalık arttırma işinde sanattan çok bir şey beklememeli, ne dersiniz?

kalfa / mindonart / 2015