00000883_big

Georg Baselitz

Salt nesnel gerçekliğin ötesinde, zamanın içinden bir bilinç geliştiren günümüz dünyasında eserin izlenmesine farklı değerler katılmıştır.

 

İmge,tek başına bir ifadeyi öngörmez. Bir yazının, imgeye eklenmesi durumunda nasıl bir değişiklik ortaya çıkıyorsa, yazının yokluğunda dahi, izleyenin aradığı açıklama farklı bir bilinci işaret etmektedir.

Eser, uygulama başarısı dışında yeni bir açıklamayı sunmalı, soru sordurmalı ve düşündürmelidir.

Bir eserin imge yüklü olmasında izleyicinin nefeslenerek izleyebileceği farklı kadrajlar,birbirlerinden ayrıldıklarında da yeni ve farklı tanımladıkları imgelerin dünyasının kapısını açarlar. Bütün ve parçalar farklı algılanabilirler.

Bir Rönesans eserinde Alegorik bir kompozisyon içinden bir figür,bir portre kadrajladığınız zaman,bağımsız ve yeni bir imge ortaya çıkabilir.

2

Nick Lepard

 

Kadrajlama işinin ve ölçeğin, soyut kurgunun anahtarı olduğunu söylersek pek de yanılmış olmayız.Portre sanatı ve gelişimi düşünüldüğünde, günümüzde gelinen nokta ölçekteki değişikliğin sunumudur.Bu ölçek değişimi, residans kültüründen, soyut algının anahtarları keşfine kadar pek çok etkene bağlı gelişmiştir.Portrenin insan ölçeğinden ayrılması ona soyut bir değer yüklemiş, ve ifadenin maskeleşmesi gerçeği ile de,  bir tür içeriksizlik sunmuştur.Bugünün sanatına temel çıkış kaynağı olarak Avant-Garde akımların başlangıcı ile beliren içeriğin reddini gösterebiliriz.

Gözün gördüğü ile, alışılmış imge ilişkisi yaşayan izleyici, içerik reddi ile gözün görmediği bir dünyaya davet edilir. İşte bu nedenle, sıradan bir portre ifadesi, ölçek sayesinde büründüğü yeni kimlikte soyut arayışlar sunabilir.

Sonuç olarak akla çok yüz vermeden biçimlenmiş görseldeki yeni teknik buluşu ve beceri, işçilikle birleşince gözün görmediği yeni bir kimlikle ortaya çıkar. Güncel sanatın en büyük kurtarıcısı bu, somuta yaslanmış algı değişimidir.

kalfa / iki satır / mindonart / 2016