-..ve gözyaşları içinde
kendimi
özlediğim
günler.

femmefauxx/mindonart 2016