-ve bu şarkıyı her dinlediğimde,
göğün sancısına bir kez daha sarılıyorum.

 femmefauxx/mindonart 2016