-…ve kalbim, yoklukta,
‘özlemlerin’i içti;
kana kana.

femmefauxx/mindonart 2016