İyi resim satmaz
Başlığı tersten ele alınca konuyu anlatmak kolaylaşacaktır.Resim sanatçısı , şayet resim sanatı eğitimini bir Akademik disiplinde ve sanatçı etkileşimli bir ortamda almışsa, süreç içinde, onun üretimi genel beğeniden uzaklaşacaktır.
Oysa genel beğeni, herkesin  ulaştığı etkiler içerir, ilişki kurması kolay, içeriği basittir.Resim sanatçısı; zaman içerisinde farklılaşan ve zenginleşen felsefi yaklaşımını özgün bir teknikle kurma çabasına girdiği zaman, artık ide ve suret genel geçer beğeni ölçülerinden uzaklaşmıştır.
Onun resmi genelden ayrılmış, farklı bir dünyanın imgeleriyle bezenmiştir.Mutluluk vadetmez.Tüm duygu durumlarının bir sentezini sunar, izleyeni hareketsizleştirir.İzleyen; bu yeni dünyayı yorumlamakta güçlük çektiği içindir ki; öncelikle resimdeki imgenin nesnel karşılığının tercih nedenini sorar.Neden hep ……’nın resmini yapıyorsunuz?

Bu soru oldukça cesurdur ve hangi boyayı kullanıyorsunuz?, ya da, bu teknik nasıl yapılıyor ? sorularına göre daha umut vericidir.Çünkü teknik, özelleştirildiği zaman, bunun sorulması pek doğru bulunmayacağı gibi, malzeme kullanımı soruları amatörlerin alanıdır.
İyi resim;
Figürü iyi tanıyanın yapabildiği figüratif soyutlamalara gidebilirse iyidir.
İyi resim; Rengi öznelleştirebilmiş sanatçının, renkli değil, renkçi tavrı ile belirir.
İyi resim; Soyuta saklanan figürler içermez.
İyi resmin kişiliği vardır; uslup, ekol ve akım konusunda açıklanabilir.
İyi resim; sanatçı eserleri içinde tutarlılık sunar.
İyi resim; hem teknik bir deha’ya hem yaratıcı bir kimliğe ihtiyaç duyar.
İyi resim; bilgisayar programı izi taşımaz…
Böyle düşünüldüğünde, bu kadar öznelleşmiş bir pentürün, izleyici ile ilişki kurması da güçleşir.

Bu çok özel dünyayı, tüm içeriği ile önyargısız kucaklamak ve yalın bir duyarlılık ile kabullenmek pek de kolay değildir.Pentür resmi işçilerinin geçmişine uzak, sanat tarihi geçmişi olmayan bir izleyen, değerlendirme kriterlerinden de bihaber olduğu için, resimle salt ham, ve kişisel beğenisi tutsaklığında ilişki kuracaktir.
Bu nedenle satmaz iyi resim..
Resme para verecek orta ölçek paralı, orta ölçek beğeni sahibi alıcının genel beğeni sınıfında olma olasılığı pek yüksek olduğu içindir ki; dekoratif ve kısmen ham, orta ölçek zevkli işler daha çok satar..
Bu da; neden iyi sanatçının her zaman satamayacağını, kötünün iyisi işlerin piyasayı neden hızla saracağını anlamamız için yeterlidir.

mindonart / soner göksay 2018

Resimler; Egon Schiele