Kitap, okumanızı önerebileceğim Erasmus’un  başyapıtı..

Yapıta egemen iki görüşe bakarsak ;  gerçek bilgelik, deliliktir. Öteki görüşe göre ise kendini bilge sanmak, gerçek deliliktir. Yazı ; ismini buradan alıyor.

Yaratıcılığın kaynaklarına dair yapılan tüm incelemeler, teknik dehalar dışında insanı şaşırtan tüm üretimlerin sıradışılar tarafından yapıldığını gösteriyor.Sanat alemi, düşüncenin egemenliğine girdikten sonra, sıradışıların sanatını da adlandırmış olsalar da, bugünün sanat yapıcılarının, çocuk resimlerini kıskanmaları yadsınamaz. Öyle ki, öğrenme sürecindeki çocuk delinin ta kendisidir. Keşifleri ile başbaşa kalsa yaşamını sürdüremez, korunması gerekir. Eline çamur verilen çocuğun, onu biçimlendirmesinde katıksız ve eğitimsiz bir hayal gücü vardır.Rengin şablon öğretilerine henüz tutsak olmamış çocuk, kırmızı gökyüzü, pembe tren yapabilir.Ve öylesine içgüdüsel bir mekanizma çalışır ki, yönlendirmeye çalışanın kıskanmaması olanaksız olur.

Resim sanatına damgasını vurmuş çoğu sanatçının yaşam öykülerinde akıl hastalıklarının ayrıcalıklı bir yeri vardır, ve bu gerçek sadece resim sanatını ilgilendirmeyecek kadar geniş bir sanatsal üretimi kapsar.

Sanrı, rüya / kabus, oneirizm kavramlarına yaslanan sürrealizm, teknik dehaların elinde farklı deneylere tabi tutulurken, bir kısım sanat üreteni için, doğallığın kendisi olarak belirmiştir.

Sıradışılar / Ötekiler sanatı olarak adlandırılan çalışmalar De Buffet’nin yorumları ile göze batsa da, çizgi ile uğraşma işi gündelik yaşam ustalarının ilgi alanına girmemiştir.Hal böyle olunca, çizenin çizdikleri terapinin ilgi alanına girmiş ve sanat terapisi adlandırılmıştır.

Konu çok karmaşıktır, çünkü sanatla yaşayanın hastalığı sanatını biçimlendirme konusunda ona diğerlerinin anlayamayacağı bir güç vermektedir.Günümüzde psikiatrinin ilgi alanına giren kısmen çözümlendiği düşünülen ve halen üzerinde araştırmalar süren pek çok düşünsel eylem farklılığı, sanatsal anlamda farklı pencerelerin anahtarına sahiptir.Eşik, bu üretimi sonlandıran bir sınıra sahiptir.

Sonuç olarak, yaratıcılığın öğretilememe nedeni içgüdüsellikle olan ilişkisine bağlıdır ve teknik dehanın eserlerindeki içsellik, malzeme kullanım becerisinin önüne geçemez.

Onun deliliğine gelince; kendince gösterişe yaslanmış, narsistik bir giysidir sadece.

brutal touch / mindonart / 2018