İyi resmin ne olduğu sorusunu yanıtlamak , günümüz resim sanatına geniş açılı bir bakışla güç gibi görünse de pentür resminin içerikten arınmış halinin yorumlanması herzaman mümkündür.
Bir resmi, sanatçı gözünde iyi yapan olgular topluluğu, genel geçer beğeni düzeyinin “güzel” tanımlaması ile örtüşmez.Sanatçı resmi; renk, doku, ve biçim dilinde, kişiliğin ipuçlarının, pentürle işbirliğinin uyumundan doğar.İyi pentürü değerlendirebilmek için “renkli” ve “renkçi” resim kavramlarının iyi anlaşılması gerekir.Sanatçı resmi “Renkli” değildir.İyi resim “renkli” olamaz.Renkli resim, kötü resmin ilk göstergesidir.

Renk hadisesi ışığın resme düşmediği Rönesans’tan tutun da günümüz çağdaş sanatına kadar hiçbir resim sanatçısının resminde “renkçi” bir yaklaşımdan farklı bir formda izlenmemiştir.Barok sanatın renkçi resimlerindeki ustalık, valörün zengin kullanımı ile ilgilidir.
Bugün genel geçer beğeni düzeyine sahip ortalama bir göz, renkli resimden rahatsız olmaz.Aksine fotoğrafa yaslanmış bir figüre iliştirilmiş sözde soyut renk sarmalına hayran kalabilir.

Örneklerine çok rastladığimız bu kötü resimler, resim sanatçısı olma algısıni bile, az teknik beceri ile kuşanmış, ilgi uğraşı düzeyine indirme görevini üstlenerek iyi resime zarar verirler.İyi resim kendi tutarlılığı içinde güçlü bir espas, sağlam valör ilişkileri, tutarlı figür demektir.İyi resmin soyut ya da figüratif olması bu gerçeği değiştirmez.İyi resim bir gerekçeye değil bir gerçeğe yaslanır.Bu; kendisini teknik olarak geliştimiş ustanin felsefi güç ve becerisinin de bir yansıması demektir.

Günümuz pentürunde Mitoloji ya da Tarihten ayıklanmış küçük çıkışlara tutunan kötü resim örneği o kadar çoktur ki, sanatçı resmini aralarından ayıklamak yalnızca sanatçılara kalır.Ironi buradadır; sanatçı iyi resmi anlatma peşinde değildir.Böyle olduğu halde toplumda varlığını koruma savaşı yine ona aittir.
Kötü resim; imgeyle, acıma duygusu, aşk, genel geçer güzelliği ham pigment renkleri sunar.İyi resmin atmosferi vardır.Tanımlanamaz bir içerik etkisiyle, pentür içinde size ait, başkalarinin dokunamayacağı bir ruh sunar.Karmasıktır, renksizdir, derin ve güçlüdür.Çözüm sunmaz, umut vadetmez.Bu durum Soyut pentür için de gecerlidir.Renkler sizi dansa çağırmaz.
Resimden bahsederken son sorumuz ile devam edelim; bugün konforun tutsağı olmuş, teknoloji bağımlısı insanoğlu içinde, bileği ile resim yapan var mı?Hadi bırakın kendilerine yalan söylesinler, pentürden bahsetme cesaretleri var mı?

Soner Göksay / mindonart / 2018