Contemporary Olmak;
Olunur mu,..olunur.

Yani zaman o zaman; herkes kendini kendince şişirmek lüksüne sahip.Hele egosu iyi beslenmiş, sırtı hep sıvazlanmış ise.
Çağdaş olmak, Sanat söz konusu olduğunda “bu zamana ait” farklı bir bakış açısının öznel sunumunu gerektirir.
Boya resmi; malzeme çeşitliliği olarak her ne kadar altın çağını yaşasa da üretimlerin çeşitliliğinde kısırlıktan bahsedebiliriz.
Bir Sanat ürününün farklı bir malzeme ile üretilmesi onu tek başına “eser” yapmaz.Bu , malzeme güncel olsa da yetmez.
Residans kültürünün dekoratif ürünleri, büyük boyutlu renkli portrelerle kuşatılmış, perspektif algısındaki şaşırtmaca oyunları, çok büyük hareketler olarak sunulmuş, iyi zenaatkarların realist işçilikleri masterpiece olarak algılatılmış bir devir yaşıyoruz.Bunlar Contemporary Artist’ler.. En büyük arkadaşları Fotoğraf ve ne yazık ki birçoğu fotoğrafı da kendi üretmiyor.
Dünyanın isim yapmış sanatçılarına baktığımızda bugünden çok daha çağdaş ürünler ürettiklerine tanık oluyoruz.
Felsefi zenginliğin kavramsal sunumları ile farklı bir boşluğu dolduran günceller de kendilerini Contemporary Artist olarak tanımlıyorlar.Fikrin yüceltilmesi konusu da Güncel sanatın en belirgin acizliği.
Soyut sanatın resim alanındaki demeyimlerinin tükenmesi, figüratif olanı farklı bir mekanda süzmek ihtiyacını doğurdu.Böylelikle figüratif sanatçı soyutla işbirliği yaparak geleneksellikten kurtulma çabasına girişti.Peki gerçek anlamda bu kurtulma çabasına ihtiyaç var mıydı?Emeğin değersizleştiği ve teknolojinin yüceldiği günümüzde belki de bu kaçınılmazdı.Çünkü en başta be yalnızca çağdaşlarının baskısı bile sanatçıyı buna zorluyordu.İşçilik; eforu anlamlandıramayacağınız kadar yüksekse şaşırtıyor, bu sayede fikir yüceltilmese de kendine Çağdaşta yer buluyordu.
Ya da tam tersi; fikir olduğunca soyut, malzeme ve uygulama olabildiğince minimal..Nihilist bir yaklaşımla sarmaş dolaş, toplumun dışından seslenmeler..
Bir anlamda her bir yaklaşım Güncel içinde yer bulurken, hangisinin çağdaş olduğu sorusunu yanıtlayabilecek birikim yoksunluğu, bugünün sanatını biçimlendiriyor.
Contemporary olunabilir; kolaydır.Formüle dayalı tüm ürünler denenmesi zor bile olsa sonuç verir.
Bu anlamda tasarlama işinin yücelmesi kaçınılmazdır.Sanatın nerede olduğu sorusunu soranlar, ya da üretimin içindeki yerini sorgulayanlar için zor bir dönemdeyiz.
Çünkü çağdaş sanat, çağlar öncesinde tüketildi..

soner göksay / mindonart / 2019