Bu kavramı , Kitch’den farklı olarak ele almak gerekli.Çünkü Kitch , Çirkin Sanata göre “kolay” okunur.Kendini elevermez , açıkça gösterir.

Bir üretim , yaratma eylemi ve teknik beceri safhasından geçer not aldığında, ortaya çıkan ürünün, ince zevk ürünü olması ön koşul değildir.

Çirkin Sanat, kendi dünyasında var olurken , bundan yüksek beğeni ve ilgi toplaması doğaldır.Çünkü en azından öznelliğin dili, içi dışına çıkarılmış güzel kavramı ile ilgilenmez.

Çirkin Sanatın en büyük özelliği, izleyicide oluşturduğu ham etkinin şaşırtıcılığı olmuştur.İzleyici bu dil karşısında eylemsiz kalır.

Sanat ile içli dışlı olmuşlar ve sanatçılar için Çirkin Sanat ilgi çekicidir.Çünkü üreticisinin, yarattığı bu özel ve çirkin dünyayı özümseyerek kabul etmenin “şaşırtıcı çelişkisini” yaşarlar.

Figüratif anlamda, başka bir görüşün-görünüşün formları, çağdaş sanat formundaki öznel arayışların sonsuzluğunu göze sokar.

Çirkin formun kendi iç kurgusu ve sunumunun başarısı, yüzüne bakılmaz olanı “seyirlik” yapar.

Bu gerçek , herşeyi ile yerli yerinde olana başkaldırı , kusursuzluğa bir sataşmadır aslında.

Çirkin Sanat’ın karşısında güzel sanat yoktur , başarılı bir Çirkin Sanat eylemi , kendine iyi sanat içinde yer bulur.

Modern Sanatın çirkine meyilli olmasının nedeni iyi sanat içindeki farklılık arayışıdır.

Kalfa / iki satır / mindonart / 2019

Isaac Cordal ; “Politikacılar Küresel Isınmayı Konuşuyor”