desen ; Soner Göksay

 

Rollerimiz ve üretimlerimizin sıkı ilişkisinde, sanat olarak yorumlanabilecek çalışmanın yaratıcıları kimlerdir sorusu oldukça karmaşık olabilir.Çünkü roller , çocukluktan yetişkinliğe değişiklik gösterebilirler.Çocukluğunda kurban olmuş kişilik, bundan kurtarıcı rolüne geçerek yaşam boyu tüm sıkıntılarına rağmen yine kurban olma döngüsünde kendine yer bulabilir.Kurtarıcı’nın kurban ile ilgilenmesi , kendi sorunlarını görmeme isteği taşıyabilir.Ve buna güçlü bir hemhal olma becerisi eşlik ederse , kurtarıcının depresyondan kurtulması pek kolay olmaz.Ya da yine sürekli kurtarılma beklentisi aynı depresyon sürecini hazırlayarak sürmesine neden olabilir.Peki sanatçı kişilikte üretim ne zaman güç bulur?Bunu yanıtlamak için depresyon ve uçta coşku ile ilgili karmaşık yapının pisikiyatride nasıl çetrefilli bir yer işgal ettiğini görmek de yeterli değil.Sadece varsayımlarımız konuya katkı sağlayabilir.Üretimin güç isteyeceği ön koşulu , bize yaratıcılığın kuluçka döneminde çıkması gerektiğini açıklar.Yüksek doz coşkunun da , eserin zaptından uzaklaştıracağı düşünürsek , üretilen zamanın bir denge zamanı olması gerektiğinden bahsedebiliriz.Ancak sanatsal üretimi bu denge anına sıkıştırmak, yaratıcılığı açıklamaya yetmeyecektir.Uçlar , sanatsal yaratıcılığın kuluçka dönemidir.

Uçlarda olma konusunu dahi deneyimlememiş salt matematiksel zekanın , sanatsal yaratıcılıktan ziyade sanatsal tasarıma yatkın olduklarından bahsedebiliriz.Bu anlamda duygusal zekanın yaratıcılık konusundaki öneminin altını çizerek duygunun kontrolsüzlüğünde yaşanabilecek değişkenliklerin , yaratıcılığın hamurunu hazırladığını söyleyebiliriz.Bu hamurun yoğrularak şekil alması denge sürecine ihtiyaç duyacaktır.Özetle üretimin arttığı ve sonuç verdiği dönem denge / uyum dönemidir.Ancak Sanatsal yaratıcılığı sadece üretim dönemini göz önüne alarak açıklamak yetersiz kalır.Sanatçılar tüm duygu dönemi döngülerinden hasarsız çıkmayı başararak uyumu yakaladıklarında , ortaya koydukları eylem uçlardaki “dengeden uzak” dönemin sonucudur.

Belki de Sanatçı dengeyi bulduktan sonra iyileşme süreci yaşamaktadır.Üretimi dengenin sürekliliğini sağlasa da , uzun sürede sanatçı kimliğe yeterli gelmeyecektir.Yeni kuluçka dönemi için kendi dengesini bozmakta sanatçıların ayrı bir becerileri vardır.

Soner Göksay / mindonart 2019

….,

  Yaratıcılık yetileri ,dürtüsü ,bilgisi , eğitimi , ruhsal bozulmaların yaratıcılığa kattıkları ve eksilttikleri , Sibernetik , kaos kuramı , belirsizlikle dansın etkileri , ACI , Kaçınılmaz ACI , kaçınılabilir hüzün sanatsal yaratıcılık sürecinin değişkenleri.

Deha ve Deliliğin nesi , neresi ???Çoklu zekâ , sanatçının yaşadığı ruhsal atmosfer ,onore edilmesi de çok önemli.

Eline sağlık…

Dr.Osman Seçkin

 

desen ; Soner Göksay