Hasarsız dekoratif ;

Soyut leke örgüsüne fotografik figür yamamak..

Pek popülerdir..

Sanat eğitimine yolu düşmemiş ressam tayfasının bu seçimi , riske girmez.Riske girmediği gibi, beğeneni , alıcısı çoktur.Öncelikli olarak , orta ölçek bilgi ve zevk ile donatılmış kitlenin beğenisi de insiyatif almadığından , bu resimleri yapanların kurdukları ilişki hızlı ve tüketime hazırdır.

Bu tür resim çalışmalarında işin ne denli kötü olduğunu gösteren son derece belirgin ipuçları bulunmasına rağmen bunu okuyabilenler profesyonellerdir.İmzanın amatörlüğünden , içeriğin zorlama sunumuna kasar uzanan plastik etkiler bir profesyoneli acımasızca boğmaya hazırdır.

İyi bir sanat eserinde , başlı başına sadece figürün taşıdığı güç , içeriği ya da içeriksizliği sorgulamaya izin vermezken , bahsettiğim işlerin kitch ile zorlama flörtü , iyi gözden saklanamaz.

Hasarsız dekoratiflerin alıcısı da çoktur demiştik.

Böyle bir dekoratif ürüne sahip olmak , genel orta düzey beğeni sahipleri için yeterince tatminkardır.Resim sanatı tarihi ve çağdaş resim sanatını inceleme yükünden ,daha başlamadan kendini kurtarmışların durumu , güç etrafında toplanan çoğul halkı anımsatır.Bunlar resmi sorgulamadıkları gibi , kendilerine sunulana itaatsiz teslim olma eğilimindedirler.Hal böyle olunca , bu tür üretimler durmaksızın artar.Arz talep meselesidir.

Gerçek eserin , sanatçının elinden başka ele taşınmasında bedeli alınsa da sanatçının kaybı vardır.Sanatçı eksilir.

Hasarsız dekoratif bu anlamda da kayba uğramaz.

Ertesi gün , yeni mutlu resmine başlayabilir.

Has sanat mı , o yaratma sancısı eşliğinde mutsuzluğun ürettiği çarpcı imgenin peşindedir.

Soner Göksay / 2019 / mindonart