Kendi yarışından galip çıkmak…Garip gelebilir ama , zaferin “büyüğüdür”.

İnsan kendini aşmadıkça gelişemez.Başkasını geçmek görecelidir , zafer getirmez.

Bir sanatçının eseri sonlandırdığını düşünmesi onda tebessümün ötesinde bir duygu yaratmalı.Sakin bir zafer değildir kendine karşı kazanılan.

Bunca belirsizliği biçimlendirme çabasında ortaya çıkanın , sanatçıya birşey söyleyebilmesi hiç kolay değildir.Tebessümü , süreçte

belirse de , sonuç sert bir coşkuya varmalıdır.Çünkü zafer ; kendine rağmen , kendine karşı kazandığı bir zaferdir

kalfa / iki satır / mindonart