Eğriti cümlelerle kurulmuş bir tiradın şiirselliğine kapılmışken mevcut anlamsızlığa dayanma gücü ne olabilir?

Sanat üzerine yazılmış herşey bir felsefe yapıcısının iki dudağı arasına hapsolmuşken psikiyatri bizi nasıl bu girdaptan çeker alır?

İnsana aittir temel , lafı karıştırmadan anlama yaklaşır ya da anlamdan uzaklaşır.Duyguyu uyarmadan , akla dokunmadan biterse eksik kalır.

Bu kadar karmaşıklığın yüceliğini değersizleştirmek için ürettiklerini fark eder mi popülistler ?

Değer’e tutunmak ve has’a sadık kalmak , fukaralığından gocunmayan tok gözlü sanatçının nişanıdır.

Varsın öyle kalsın..

Brutal Touch / mindonart 2019

Soner Göksay / 2019