Her zaman , bilinmeyenlerin bilinenlerden hep daha çok olacağı zamanlar yaşayacağız.

Bilinmeyen korkusu , belirsizliğe dayanamama , insanın nihai çözüm , güç ve kontrol isteği , yanılsaması…..Bu isteklerin , güç ve yalnızlık bedeli olduğuna kör-sağır kalıp , sürekli yadsımak..

Düşünün ! İnananların KUTSAL GÜC’ü “TANRI ” bile yalnızlıktan muzdarip ; kullarının ibadetlerine , dualarına açık.

Öyleyse işin özü sorumluluk ve bütünün parçası olarak yaşama bilinci , farklı ve bir arada yaşama kültürüdür.

İnsan ölümlülüğünü bilir, ancak buna inanmaz.Safsataya yatkındır.Hitler v.b buradan beslenmiştir..

Haydi ! yeniden!! gerçekçi iyimserlikle , bebek adımlarıyla …

“Vazgeçmeyen,kaybetmez.Bütün kaybedenler vazgeçenlerdir.”

Osman Seçkin.1991.

 

Yaşamın bütününe ait olarak,bütününü seve(bile)rek , kendimiz olabilir, seve(bili)r, sevil(ebil)iriz.

Rastgele…

Osman Seçkin.09/04/3020

Osman Seçkin / mindonart / 2020