MindOnArt

alzheimers.1.450

William Utermohlen;  1933 Philadelphia doğumlu  ,  Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisinden  1957  yılında mezun oldu ve 1959’da  Oxford Ruskin sanat okulunda  eğitimini tamamladı . 62’de Londra’ya yerleşen sanatçı, Alzheimer etkileriyle 2007’de yaşamını yitirdi.

Çalışmalarını hastalığın ilk evresinden ölümüne giden süreçte sürdürmeye çalışan sanatçının resimleri, Alzheimer hastalığı ile ilgili süreçlerin sorgulanması ve yaratıcılığın kaybı konusunda makale ve incelemelere konu olmuştur.

1995 yılında Alzheimer tanısı sonrası yaptığı “otoportre”lerdeki biçimsel kayıp, soyutlamadan farklı olarak, forma olan hakimiyetin kaybını yansıtmaktadır.

Hastalığın gelişim döneminde tuval başına oturabilme becerisi, formu tam olarak algılama konusunda eksik kalsa da, “soyut bir kurgu” zorlamasının ip uçlarını da taşır. Bu dönem eserleri Alzheimer konusundaki farkındalığın artması konusunda insanlığa bırakılmış  dışavurumcu bir miras niteliğindedir.

mindonart / 2013

97

97a

98

99

2000

View original post