Francis Bacon Atölyesinde.

…’in anlayacağı gibi anlatayım ;

Çok titiz ya da çok pasaklı ama özgün bir teknik ister.

Özgün teknik , geliştirilmiş ya da içten gelen bir yetenek olabilir.(Sanat Malzemeye “bağımlı” değildir.)

Taklit edilememeli, yeniden üretilememelidir.

Gerçek özgünlüğün içtenlik ile ilişkisi nedeni ile bu mümkün değildir.

…..

Tasarımı birikimdir.Bu birikim yaşanmışlıktır.Olumlu ya da olumsuz deneyimler içerebilir.

….

Özgünlüğün deşilmesi sürecine kadar , plastik sanatlar alfabesini öğrenmek ve düşünce bilimine yakın olmak ihtiyacı vardır.

…..

Bir tasarım aracı ile önüne konmuş görselin kopyası değildir.

Mesai ile çalışılamaz.

……

Tamamen bozulma , ve yok olma riski ile sanatçıya sıkıntı yaşatma ya da boşlukta yakaladığından zafer elde etme keyfini yaşatabilir.

……

Gerçek nesnel imgelerin kopyası sanatçının tuvaline girerken özgün yorum süzgeci ile yeni bir dil kazanırlar.

…..

Sanatçılar işlerinden ön planda değildirler.

…..

Sanat hobi değildir.Sanatçı kimliği doğuştan vardır,biçimlenir.

….

Yatatıcılık ve virtüözlük bir ürünün sanat ürünü olup olmadığı konusunda belirleyicidir.

……

Sanatçı kendi içinde devinir.Yaşamı boyunca sanatındaki keşif , zafer ya da yıkımları izlenebilir.

……

Sanatçı fırça tutuşundan , imzasına kadar analiz edilebilir.

……

Sanat yelpazesi altında sanat ürettiği düşünülen çok az sayıda sanatçı vardır.Diğerleri, hobilerini geliştirmiş kişiler , zenaatkarlar, yaptıklarını satma becerisi olanlar ya da günün teknolojisini ortalama becerilerine ekleyebilenlerdir.

….

Herşey bir kalem ile başlar.Desen geçmişi ya da üretimi ,desen izi olmayan sanatçı olmaz.

kalfa / mindonart / 2020