Sorun fazla hızlı olmak!

Oysa yaşamak için yavaşlamak gerekiyor.

Kaçırmamak derdindeyken kaçıyor herşey.

Asıl mesele, görsel algımıza beynin yetişebilecek donanımı olmaması.

Ya vaş la ma lı sı nız.

Ne kadar hızla okuyorsunuz! ne kadar hızlı ümitleniyorsunuz ! Ne kadar hızla şaşırıyorsunuz !

Ne kadar hızla yalanlar söyleniyor, ne kadar hızlı inanıyorsunuz!

Sorunun yaratıcısı : Bilgisayar teknolojisi ; yeni küresel yönetim biçimi.

Elinizde olmayan bir algoritmanın yönetimi ile herkese ulaşmaya çalışmaya,kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz.

Bu çöplüğe yeterince uzaktan bakabilseydiniz.Kendi halinize acırdınız.

 

Bu hızda , hızla konumuza dönmeliyiz 😉

Sanat bu kadar hızlı sanatçı üretebilir mi? Kuşkusuz hayır !

Peki sanatçı bu kadar hızla sanat üretebilir mi?…

Kolaycılık, tembellik, üretimden uzaklaşma-uzaklaştırılma ,” bilgisayar fetişizmi” sanatçıya bulaşırsa sanatı öldürür.

Her gün “paylaşmak için üreten”lere tanık olduğumuz görsel sanatlar dünyasında , ne tam olarak sanatçıya ait?

Programların yönetiminde dijital parçaların hangi parçası özgün ? ne kadarı toplama? Elemanların hangisi özgün üretim? Virtüözlük nerede?

Olağan dışı tekniğin , insandan iz taşımayan kusursuzluğundaki kitch dünyasının neresi çekici?

bSanat yaratılmış olanların yaratma eylemidir…Bireysellik , öznellik içermelidir.

Öğretilebiliyorsa farklı birşeydir, sanat öğretilemez.

Sanatın terim ve teknikleri konuşulabilir, sanatta göze iyi gelenden bahsedilebilir.

Ama biriciklik insana aittir ve teknik yeterlik ile birleşiminden öznel sanat doğar.

Biricik olduğu için kıskanılır.Taklit edilemez.Takliti yamadır.

Tutsak değildir, malzemeye bağımlı değildir.

Makineden değil insandan iz taşır.

Ruhu vardır.

Sanatçılar yavaşlayın.

kalfa / mindonart / 2020

Resimler : Güngör Taner

sonraki ; “bilgisayar alt yapılı dijital üretimler ve hayran kitlesi’nin özellikleri , kolay dekoratif bezemeler ve sanatın çöküş dönemi” nde, konuyu somut örneklerle anlatacağım.